www.applmath.az

Home az | ru | en

Məmmədov Kamil Salam oğlu

İqtisad elmləri namizədi,baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15 mart 1945-ci ildə anadan olub
1971-ci ildə ADU mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1971-dən 1972-ci ilə qədər ADU-nun mexanika riyaziyyat fakültəsinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasında işləmiş və indiyədək Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Tətbiqi riyaziyyat,Riyazi kibernetika və İqtisadi informatika kafedralarda işləmişdi
1986-ci ildə “İkili ardıcıllıqlı maşınlarda diskret optimal proseslər nəzəriyyəsinə dair” mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə etmişdi.
1994-1999-cu illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin Mərmərə və Dumlupınar Universitetlərində işləmişdir.
1997-ci ildə Azərbaycan təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanını almışdır.
Ailəlidir, bir övladı var.
35 elmi məqalənin müəllifidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1986-ci ildə “İkili ardıcıllıqlı maşınlarda diskret optimal proseslər nəzəriyyəsinə dair” mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə etmişdi.
1971-ci ildə ADU mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1971-dən 1972-ci ilə qədər ADU-nun mexanika riyaziyyat fakültəsinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasında işləmiş və indiyədək Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Tətbiqi riyaziyyat,Riyazi kibernetika və İqtisadi informatika kafedralarda işləmişdi
1994-1999-cu illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin Mərmərə və Dumlupınar Universitetlərində işləmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diskret riyaziyyat, ikili dinamik sistemlər,Optimallaşdırma üsulları, Maliyyə riyaziyyatı sahələrində tədqiqat işləri aparmışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Bir sıra beynəlxalq konfraslarda iştirak etmiş.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
Application of fuzzy model in entrepreneurship and assessment of economic project
Risk assessment of investments with fuzzy efficiency indicators for oil & gas production industry

Bookmark and Share